Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̰ʔn˨˩ tʰəj˧˥ɲə̰ŋ˨˨ tʰə̰j˩˧ɲəŋ˨˩˨ tʰəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˨˨ tʰəj˩˩ɲə̰n˨˨ tʰəj˩˩ɲə̰n˨˨ tʰə̰j˩˧

Định nghĩa sửa

nhận thấy

  1. Hiểu được, biết được.
    Tôi đã nhận thấy rằng đó là sự thực.

Dịch sửa

Tham khảo sửa