Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲiʔi˧˥ɲi˧˩˨ɲi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲḭ˩˧ɲi˧˩ɲḭ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nhĩ

  1. Màng mỏng chắn ngang giữa tai ngoàitai giữa, rung lên khi tiếng động lọt vào tai.
  2. Như tai
    Bạt nhĩ.
  3. Lỗdiện tẩu thuốc phiện để nhét thuốc vào khi hút.

Tham khảo sửa