Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɛʔɛ˧˥ɲɛ˧˩˨ɲɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɛ̰˩˧ɲɛ˧˩ɲɛ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Khôn chẳng qua nhẽ, khỏe chẳng qua lời. (tục ngữ)

Dịch sửa

Tham khảo sửa