Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán giản thể sửa

U+5C14, 尔
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C14

[U+5C13]
CJK Unified Ideographs
[U+5C15]


Từ nguyên sửa

+

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Anh.

Dịch sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

nẻ, ne, nhĩ, nể, nhẽ

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɛ̰˧˩˧˧˧ ɲiʔi˧˥ nḛ˧˩˧ ɲɛʔɛ˧˥˧˩˨˧˥ ɲi˧˩˨ ne˧˩˨ ɲɛ˧˩˨˨˩˦˧˧ ɲi˨˩˦ ne˨˩˦ ɲɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩˧˥ ɲḭ˩˧ ne˧˩ ɲɛ̰˩˧˧˩˧˥ ɲi˧˩ ne˧˩ ɲɛ˧˩nɛ̰ʔ˧˩˧˥˧ ɲḭ˨˨ nḛʔ˧˩ ɲɛ̰˨˨