Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲuʔuŋ˧˥ɲuŋ˧˩˨ɲuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲṵŋ˩˧ɲuŋ˧˩ɲṵŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

nhũng

  1. Quấy rối, quấy rầy.
    Quan tham lại nhũng.
    Thằng bé nhũng quá.

Tham khảo Sửa đổi