Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲuʔuŋ˧˥ɲuŋ˧˩˨ɲuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲṵŋ˩˧ɲuŋ˧˩ɲṵŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhũng

  1. Quấy rối, quấy rầy.
    Quan tham lại nhũng.
    Thằng bé nhũng quá.

Tham khảo sửa