Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nḭ˧˩˧ni˧˩˨ni˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ni˧˩nḭʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nỉ

  1. Hàng dệt bằng sợi len chải lên, che lấp sợi dọcsợi ngang.

Tham khảo sửa