Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɛ˧˥ɲɛ̰˩˧ɲɛ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɛ˩˩ɲɛ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

nhé

  1. Từ đặt ở cuối câu để dặn dò, giao hẹn.
    Ở nhà học đi nhé.
    Phải tra ngay nhé.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa