Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwḭ˧˩˧tʰwi˧˩˨tʰwi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwi˧˩tʰwḭʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thủy

  1. Thủy ngân (nói tắt).

Tính từ sửa

thủy

  1. Thủy chung (nói tắt).
    Ăn ở có thuỷ có chung.

Tham khảo sửa