Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zən˧˧ ʨuŋ˧˥jəŋ˧˥ ʨṵŋ˩˧jəŋ˧˧ ʨuŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟən˧˥ ʨuŋ˩˩ɟən˧˥˧ ʨṵŋ˩˧

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

Chúng: đông người

Danh từ sửa

dân chúng

  1. Đông đảo nhân dân.
    Không liên hệ chặt chẽ với dân chúng cũng như đứng lơ lửng giữa trời (Hồ Chí Minh)

Tham khảo sửa