Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Động từ

sửa

vo

  1. Đặt xuống nước, gạn lấy chất nặng, còn chất nhẹ cho trôi đi.
    Cô ta đang vo gạo để chuẩn bị nấu cơm.

Đồng nghĩa

sửa