Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ lə̰ːʔj˨˩kɔ̰˩˧ lə̰ːj˨˨˧˥ ləːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ləːj˨˨˩˩ lə̰ːj˨˨kɔ̰˩˧ lə̰ːj˨˨

Tính từSửa đổi

có lợi

  1. mang những yếu tố làm tăng quyền lợi của cá nhân được nói đến

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi