Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiə̤n˨˩ ɓa̰ːw˧˩˧tʂwiəŋ˧˧ ɓaːw˧˩˨tʂwiəŋ˨˩ ɓaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂwiən˧˧ ɓaːw˧˩tʂwiən˧˧ ɓa̰ːʔw˧˩

Động từ

sửa

truyền bảo

  1. Chỉ bảo dạy dỗ người dưới.
    Bố truyền bảo cho con.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa