Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
əwk˧˥ə̰wk˩˧əwk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
əwk˩˩ə̰wk˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 
ốc

ốc

 1. Loài động vật thân mềm, phía ngoàivỏ cứng, thịt ăn được.
  Người ăn ốc, người đổ vỏ. (tục ngữ)
 2. Tù và làm bằng vỏ ốc biển.
  Trống đánh liên thanh, ốc nổi vô hồi (Phạm Duy Tốn)
 3. Nhà (từ cũ).
  Vài tiếng dế, nguyệt soi trước ốc, một hàng tiêu, gió thốc ngoài hiên (Chinh phụ ngâm)
 4. Đinh ốc, ốc vít (nói tắt).
  Vặn đinh ốc cho chắc.
 5. Đai ốc (nói tắt).
 6. Nốt nhỏ nổingoài da.
  Da nổi ốc.

Từ liên hệ sửa

loài thân mềm

Dịch sửa

loài thân mềm

Tham khảo sửa