Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ə̰ʔwk˨˩ə̰wk˨˨əwk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
əwk˨˨ə̰wk˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ộc

  1. Trào ra rất nhiều.
    Máu ộc đằng miệng.

Tham khảo sửa