Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤j˨˩ʐaj˧˧ɹaj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

rày

  1. Đphg Nay.
    Từ rày về sau.
    Rày gió mai mưa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa