Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ riêng sửa

Xe

  1. hiệu hoá học của nguyên tố xe-non.

Dịch sửa

Tham khảo sửa