Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ː˧˩˧saː˧˩˨saː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
saː˧˩sa̰ːʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

xả

 1. Thải hơi hoặc nước ra ngoài.
  Xả bớt hơi trong nồi áp suất.
  Xả nước để thau bể.
  Ống xả của môtô.
 2. Làm cho tuôn mạnh ra với khối lượng lớn.
  Xả đạn như mưa.
  Xả súng bắn.
  Mắng như xả vào mặt (kng ).
  Xả hết tốc lực (kng; mở hết tốc lực).
 3. Chặt, chém cho đứt ra thành mảng lớn.
  Xả thịt lợn.
  Chém xả cánh tay.
 4. (Kng.) . Làm cho sạch bằng cách giũ trong nước hoặc cho dòng nước mạnh chảy qua.
  Xả quần áo.
  Xả sạch dưới vòi nước.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

xả

 1. vối.

Tiếng Mường Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

xả

 1. xóa.