Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
seʔe˧˥ʂe˧˩˨ʂe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂḛ˩˧ʂe˧˩ʂḛ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

sễ

  1. Hơi sa.
    Vạt áo sễ xuống.

Tham khảo sửa