Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
si̤˨˩ʂi˧˧ʂi˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂi˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

trgt.

  1. Quá mức.
    Đen .
    Ẩm .
    Hôi .

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Ý sửa

Danh từ sửa

  1. Vâng.