Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fe˧˧fe˧˥fe˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fe˧˥fe˧˥˧

Từ nguyên sửa

rơi vào trạng thái mất tự chủ
Từ tiếng Việt,

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

phê

  1. Ghi ý kiến vào đơn của cấp dưới, hay vào bài làm, bài thi.
  2. Viết tắt của phê bình
    Phê và tự phê.
  3. Rơi vào trạng thái mất tự chủ khi đang sử dụng ma túy hoặc một số chất kích thích khác.

Tham khảo sửa