Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓeʔe˧˥ɓe˧˩˨ɓe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓḛ˩˧ɓe˧˩ɓḛ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

bễ

  1. Dụng cụống thụt hơi vào cho lửa cháy.
    Thụt bễ.
    Kéo bễ thổi lò.

Tham khảo sửa