Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰi˧˥tʰḭ˩˧tʰi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰi˩˩tʰḭ˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

thí

 1. Cho cái gì với thái độ khinh bỉ.
  Thí cho mấy đồng.
  Thí cho bát cơm.
 2. Cho để làm phúc.
  Bát cháo thí.
  Bố thí.
 3. Chịu để mất quân cờ nào đó để cứu gỡ thế cờ.
  Thí xe.
  Thí mã.
 4. Làm chết nhiều quân sĩ dưới quyền chỉ huy của mình trong chiến đấu, đáng ra có thể chết ít hơn.
  Thí quân.

Dịch sửa

Tham khảo sửa