Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiʔi˧˥ti˧˩˨ti˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tḭ˩˧ti˧˩tḭ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)