Tiếng Anh

sửa
 
station – nhà ga xe lửa.

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈsteɪ.ʃən/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

station /ˈsteɪ.ʃən/

 1. Trạm, điểm, đồn, đài (phát thanh... ).
  coastguard station — trạm canh gác bờ biển
  to be assigned a station on the frontier — được điều về một đồn ở biên giới
  lifeboat station — trạm tàu xuống cứu đắm
 2. Trạm, ty (phục vụ như cầu địa phương).
 3. Nhà ga.
 4. Đồn binh (Ân độ).
 5. Điểm gốc (đo đạc); khoảng cách tiêu chuẩn (30, 50 m hay 20 m).
 6. (Uc) Chỗ nuôi cừu.
 7. Địa vị, chức.
  man of [exalted] station — người ở địa vị cao
 8. (Tôn giáo) Sự ăn kiêng (vào ngày thứ tư và thứ sáu).
 9. (Sinh vật học) Hoàn cảnh, môi trường.
 10. (Từ hiếm, nghĩa hiếm) Sự đứng lại, tình trạng đứng lại.

Ngoại động từ

sửa

station ngoại động từ /ˈsteɪ.ʃən/

 1. Đặt vào vị trí, để vào vị trí; đóng (quân) ở một vị trí.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /sta.sjɔ̃/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
station
/sta.sjɔ̃/
stations
/sta.sjɔ̃/

station gc /sta.sjɔ̃/

 1. Tư thế.
  Station verticale — tư thế đứng
 2. Sự dừng lại.
  Faire une longue station devant une librairie — dừng lại lâu trước một cửa hàng sách
 3. Bến.
  Station d’autobus — bến xe buýt
 4. (Đường sắt) Ga xép.
  Le train s’arrête à la station — tàu đỗ ở ga xép
 5. Trạm.
  Station d’altitude — nơi nghỉ trên núi cao
 6. (Sinh vật học) Nơi ở (của động vật, thực vật).

Tham khảo

sửa