Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwa̰ːŋ˧˩˧ kajk˧˥kʰwaːŋ˧˩˨ ka̰t˩˧kʰwaːŋ˨˩˦ kat˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwaŋ˧˩ kajk˩˩xwa̰ʔŋ˧˩ ka̰jk˩˧

Định nghĩa sửa

khoảng cách

 1. Độ dài giữa hai điểm hoặc hai thời điểm.
  Khoảng cách đường chim bay giữa.
  Hà.
  Nội và.
  Hải.
  Phòng là
 2. Ki-lô-mét; Khoảng cách giữa hai sự việc là.
 3. Ngày.

Dịch sửa

Tham khảo sửa