Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vḭʔ˨˩ ʨi˧˥jḭ˨˨ tʂḭ˩˧ji˨˩˨ tʂi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vi˨˨ tʂi˩˩vḭ˨˨ tʂi˩˩vḭ˨˨ tʂḭ˩˧

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán 位置 (, phiên âm là vị, nghĩa là chỗ + , phiên âm là trí, nghĩa là đặt hoặc bày).

Danh từ sửa

vị trí

  1. Chỗ ngồi, chỗ đứng, chỗ cư ngụ.
    Đánh vào vị trí của địch.
  2. Địa vị.
    Vị trí của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.
    Nói lên vị trí của người phụ nữ (Phạm Văn Đồng)

Dịch sửa

chỗ cư ngụ
địa vị

Tham khảo sửa