Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

tiêu chuẩn

  1. (tiêu: nêu ra cho mọi người thấy; chuẩn: cái để đo) Cái nêu cái thước để làm chừng mực. Điều được quy định dùng làm chừng mực để phân loại đánh giá.
  2. Mức được hưởng, cấp theo chế độ.