Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̰ːʔw˨˩tʰa̰ːw˨˨tʰaːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːw˨˨tʰa̰ːw˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thạo

  1. Thành thục, hiểu biết rất rành rõ, sử dụng một cách bình thường, không có gì là khó khăn.
    Thạo nghề sông nước.
    Thạo tiếng Anh.
    Đọc thông viết thạo.
    Buôn bán rất thạo.

Tham khảo sửa