Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. Đút vào, cắm vào, tra vào

DịchSửa đổi