Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːʔp˨˩lə̰ːp˨˨ləːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːp˨˨lə̰ːp˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lợp

  1. Phủ sát hoặc kín, sátkín lên trên.
    Lợp nhà.
    Lợp mũ.

Tham khảo sửa