Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːʔp˨˩lə̰ːp˨˨ləːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːp˨˨lə̰ːp˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

lợp

  1. Phủ sát hoặc kín, sátkín lên trên.
    Lợp nhà.
    Lợp mũ.

Tham khảo

sửa