Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ːʔp˨˩ʂa̰ːp˨˨ʂaːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːp˨˨ʂa̰ːp˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

sạp

  1. Sàn bắc trong khoang thuyền.
    Ngồi trong sạp cho đỡ gió.
  2. Điệu múa của dân tộc Tháidân tộc Mường.

Tham khảo sửa