Xem thêm:
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+6DF6, 淶
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF6

[U+6DF5]
CJK Unified Ideographs
[U+6DF7]
phồn.
giản.

(This form in the hanzi box is uncreated: "".)

Tra cứu sửa

(bộ thủ Khang Hi 85, +8, 11 nét, Thương Hiệt 水木人人 (EDOO), tứ giác hiệu mã 34198, hình thái)

Chuyển tự sửa

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa

 • Khang Hi từ điển: tr. 632, ký tự 13
 • Đại Hán-Hòa từ điển: ký tự 17693
 • Dae Jaweon: tr. 1036, ký tự 1
 • Hán ngữ Đại Tự điển (ấn bản đầu tiên): tập 3, tr. 1644, ký tự 2
 • Dữ liệu Unihan: U+6DF6

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

lai, lây, lầy, lơi, rai, rài, rơi, rời, rợi, sùi

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laːj˧˧laːj˧˥laːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːj˧˥laːj˧˥˧
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləj˧˧ləj˧˥ləj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləj˧˥ləj˧˥˧
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləːj˧˧ləːj˧˥ləːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːj˧˥ləːj˧˥˧
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːj˧˧ʐaːj˧˥ɹaːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːj˧˥ɹaːj˧˥˧
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːj˨˩ʐaːj˧˧ɹaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːj˧˧
 • Dạng Nôm của rài (thấp nhỏ, lùn lắng, tầm thường).
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəːj˧˧ʐəːj˧˥ɹəːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹəːj˧˥ɹəːj˧˥˧
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̤ːj˨˩ʐəːj˧˧ɹəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹəːj˧˧
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̰ːʔj˨˩ʐə̰ːj˨˨ɹəːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹəːj˨˨ɹə̰ːj˨˨
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sṳj˨˩ʂuj˧˧ʂuj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂuj˧˧
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəj˧˧tʂəj˧˥tʂəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəj˧˥tʂəj˧˥˧
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəj˧˧tʂəj˧˥tʂəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəj˧˥tʂəj˧˥˧

Tham khảo sửa

 1. Hồ Lê (chủ biên) (1976) Bảng tra chữ nôm, Hà Nội: Viện Ngôn ngữ học, Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam, tr. 132
 2. Huỳnh Tịnh Của (1895) Đại Nam Quấc âm tự vị, Tập I tr. 532, Tập II tr. 242, 262, 465

Tiếng Nhật sửa

Kanji sửa

()

Âm đọc sửa

 • On (unclassified): らい (rai)

Mô tả sửa

 1. Mục từ này cần một bản dịch sang tiếng Việt. Xin hãy giúp đỡ bằng cách thêm bản dịch vào mục, sau đó xóa văn bản {{rfdef}}.

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

十空準欥空𡊨
Síp không xỏn hất không tản rải
Người ta mười đường dồn làm một, đi cho nhanh (Then Pây sử)

Tham khảo sửa

 • Dương Nhật Thanh, Hoàng Tuấn Nam (2003) Hoàng Triều Ân, editor, Từ điển chữ Nôm Tày[7] (bằng tiếng Việt), Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội


Tiếng Triều Tiên sửa

Cách phát âm sửa

Hanja sửa

(hangeul (rae)> (nae))

 1. Dạng hanja? của ().

Tham khảo sửa

 1. 국제퇴계학회 대구경북지부 (國際退溪學會 大邱慶北支部) (2007). Digital Hanja Dictionary, 전자사전/電子字典.

Tiếng Trung Quốc sửa

Nguồn gốc ký tự sửa

Sự tiến hóa của chữ
Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán)
Tiểu triện
 

Cách phát âm sửa

Địa danh sửa

 1. Tên sông và huyện Lai Thủy tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
  Thế kỷ 19, Dịch Hân (奕訢), Lai Thủy đạo trung tức cảnh (水道中卽景):

Tham khảo sửa

 1. ”, 漢語多功能字庫 (Hán ngữ đa công năng tự khố)[8], [[w:zh:香港中文大學|香港中文大學]] (Đại học Trung văn Hồng Kông), 2014–
 2. ”, 教育部異體字字典 (Giáo dục bộ dị thể tự tự điển)[9], Bộ Giáo dục, Đài Loan, 2017
 3. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2008) Từ điển Trung Việt, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, tr. 717