Tiếng Anh sửa

 
mouth

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈmɑʊθ/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

mouth (số nhiều mouths) /ˈmɑʊθ/

 1. Mồm, miệng, mõm.
  by mouth — bằng miệng, bằng lời nói
 2. Miệng ăn.
  a useless mouth — một miệng ăn vô dụng
 3. Cửa (hang, sông, ...).
 4. Sự nhăn mặt, sự nhăn nhó.
  to make mouths; to makem a wry mouth — nhăn mặt, nhăn nhăn nhó nhó (tỏ vẻ không bằng lòng)

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

mouth ngoại động từ /ˈmɑʊθ/

 1. Nói to; đọc rành rọt; nói cường điệu.
 2. Ăn đớp.

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

mouth nội động từ /ˈmɑʊθ/

 1. Nói to; nói cường điệu; kêu la.
 2. Nhăn nhó, nhăn mặt.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa