Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəːp˧˥ɗə̰ːp˩˧ɗəːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəːp˩˩ɗə̰ːp˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đớp

  1. Há miệng ngoạm rất nhanh.
    đớp mồi

Tham khảo sửa