Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəm˧˧kəm˧˥kəm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəm˧˥kəm˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

câm

 1. Có tật mất khả năng nói.
  Người câm.
  Vừa câm vừa điếc
 2. Không phát ra tiếng.
  Tín hiệu câm
 3. Không bật hơi.
  Chữ h câm
 4. Không cần tiếng nói.
  Kịch câm
 5. Không có chữ chỉ địa danh.
  Bản đồ câm.

Tham khảo sửa