Tiếng Việt sửa

 
mồm

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̤m˨˩mom˧˧mom˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mom˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

mồm

  1. Miệng: bộ phận của sinh vật nơi bắt đầu thức ăn đi vào.
    Mồm loa mép giải.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

mồm

  1. mồm.