Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaːŋ˧˧ɲaːŋ˧˥ɲaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːŋ˧˥ɲaːŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nhang

  1. Như hương

Tham khảo sửa