Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lu˧˥lṵ˩˧lu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lu˩˩lṵ˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

 1. Lối chơi cờ bạc thời trước, đặt tiền vào bốn cửa.
  Đánh .

Tính từ Sửa đổi

 1. (Hoặc đg.) . (kng.). Ở trạng thái trí tuệ kém, hầu như không có hoặc không còn trí nhớ, trí khôn.
  nhưng chú nó khôn (tục ngữ).
  Quên đi (quên mất đi).

Động từ Sửa đổi

 1. (Ph.) Nhú lên hoặc ra.
  mầm non.
  Trăng mới .

Tham khảo Sửa đổi