Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

 1. (Ph.) . Hỏng, không dùng được nữa.
  Chiếc máy .
  Mưa tháng tư đất (tục ngữ).
 2. (Thanh thiếu niên, trẻ em) Có những tính xấu, tật xấu khó sửa.
  Thằng bé dạo này sinh .
  Thói tật xấu.
 3. (Chỉ dùng đi đôi với thực) . Không có, giả; trái với thực.
  Không rõ thực .

Dịch sửa

Tham khảo sửa