Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ hɨəŋ˧˧˧˥ hɨəŋ˧˥˧˧ hɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ hɨəŋ˧˥˧˥˧ hɨəŋ˧˥˧

Danh từ sửa

lư hương

  1. Dụng cụ thường được đúc bằng đồng thau dùng để cho hương (nhang) vào trong đốt lấy khói thơm tỏa ra khắp nhà.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa