Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɨ̰˧˩˧˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩lɨ̰ʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

lử

  1. Như lả
    Mệt lử.

Thành ngữ sửa

  • lử cò bợ: Mệt lắm.
    Chạy ba vòng quanh sân lử cò bợ.

Tham khảo sửa