Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwi˧˧ŋwi˧˥ŋwi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwi˧˥ŋwi˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nguy

  1. Có thể gây tai hại lớn.
    Ô-tô tải chạy quá nhanh, rất nguy cho người và xe khác.

Tham khảo sửa