Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

 1. Từ tiếng Pháp quai

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ke

 1. -ke, nói tắt.
 2. (xem từ nguyên 1).
 3. Nền xây cao bên cạnh đường sắtnhà ga, bến tàu để hành khách tiện lên xuống hoặc dùng xếp dỡ hàng hóạ.
 4. Chất bẩn vàng nhờkẽ răng.
  Răng có nhiều ke.
 5. Nước chảymiệng ra khi ngủ.
  Miệng chảy ke.
 6. Tt., thgtục.
 7. Bủn xỉn, keo kiệt.
  Thằng cha ấy ke lắm.
 8. Quê kệch, ngờ nghệch.
  Mày ke thật, chỉ có thế mà hổng biết.
 9. (Thông tục) Gọi tắt của Ketamin, một loại thuốc gây mê phân ly (đóng băng nhận thức cảm giác), được bắt đầu sử dụng từ khoảng những năm 1970 tại Hoa Kỳ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa