Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fən˧˧ li˧˧fəŋ˧˥ li˧˥fəŋ˧˧ li˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˥ li˧˥fən˧˥˧ li˧˥˧

Động từ Sửa đổi

phân ly, phân li

  1. Chia lìa nhau ra.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi