Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɛ̰ʔ˨˩kɛ̰˨˨˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˨˨kɛ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

kẹ

  1. Lép, chỉ có vỏ hầu như không có ruột.
    Thóc kẹ.
  2. Ph. X. Ghẹ.
    Ăn kẹ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa