Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̰ːn˧˩˧ʐəːŋ˧˩˨ɹəːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹəːn˧˩ɹə̰ːʔn˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

rởn

  1. Cảm thấy sợ hãi.
    Ban đêm qua chỗ vắng thấy rởn cả người.

Tham khảo sửa