Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈkəm.pəs]

Danh từSửa đổi

compass (số nhiều compasses)

 1. Com-pa.
 2. La bàn.
  mariner's compass — la bàn đi biển
  gyroscopi compass — la bàn hồi chuyển
  magnetic compass — la bàn từ
 3. Vòng điện, phạm vi, tầm.
  beyond one's compass — vượt phạm vi hiểu biết
  within the compass of man's understanding — trong phạm vi hiểu biết của con người
  to keep (remain) within compass — giữ trong phạm vi, giữ trong vòng, không vượt quá ra ngoài phạm vi
 4. Đường vòng, đường quanh.
  to fetch (cast, take, go) a compass — đi đường vòng
 5. (Âm nhạc) Tầm âm.

Đồng nghĩaSửa đổi

com-pa
đường vòng

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

compass ngoại động từ /ˈkəm.pəs/

 1. Đi vòng quanh (cái gì).
 2. Bao vây, vây quanh.
 3. Hiểu , nắm được, kĩnh hội.
  I can't compass such complex problems — tôi không thể nắm được những vấn đề phức tạp như vậy
 4. Âm mưu, mưu đồ.
  to compass someone's death — âm mưu giết ai
 5. Thực hiện, hoàn thành, đạt được.
  to compass one's purpose — đạt được mục đích

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi