Tiếng AnhSửa đổi

 
cloud

Cách phát âmSửa đổi

[ˈklɑʊd]

Danh từSửa đổi

cloud /ˈklɑʊd/

 1. Mây, đám mây.
 2. Đám (khói, bụi).
  a cloud of dust — đám bụi
 3. Đàn, đoàn, bầy (ruồi, muỗi đang bay, ngựa đang phi... ).
  a cloud of horsemen — đoàn kỵ sĩ (đang phi ngựa)
  a cloud of flies — đàn ruồi (đang bay)
 4. (Nghĩa bóng) Bóng mây, bóng đen; sự buồn rầu; điều bất hạnh.
  cloud of war — bóng đen chiến tranh
  a cloud of grief — bóng mây buồn; vẻ buồn phiền
 5. Vết vẩn đục (trong hòn ngọc... ).
 6. (Số nhiều) Trời, bầu trời.
  to sail up into the clouds — bay lên trời

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

cloud ngoại động từ /ˈklɑʊd/

 1. Mây che, che phủ; làm tối sầm.
  the sun was clouded — mặt trời bị mây che
 2. (Nghĩa bóng) Làm phiền muộn, làm buồn.
  a clouded countenance — vẻ mặt phiền muộn
 3. Làm vẩn đục ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to cloud someone's happiness — làm vẩn đục hạnh phúc của ai

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

cloud nội động từ (up, over) /ˈklɑʊd/

 1. Bị mây che, sầm lại ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  sky clouds over — bầu trời bị mây che phủ
  brow clouds over — vầng trán sầm lại, mặt sầm lại

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi