Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

clouds

  1. Động từ cloud chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi