Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsɪɫ.vɜː]

Danh từSửa đổi

silver /ˈsɪɫ.vɜː/

 1. Bạc.
 2. Đồng tiền.
 3. Đồ dùng bằng bạc.
 4. Muối bạc (dùng trong nghề ảnh).
 5. Màu bạc.

Tính từSửa đổi

silver /ˈsɪɫ.vɜː/

 1. Bằng bạc.
  a silver spoon — cái thìa bằng bạc
 2. Loại nhì, loại tốt thứ nhì.
  speech is silver but silence is golden — im lặng tốt hơn là nói
 3. Trắng như bạc, óng ánh như bạc; trong như tiếng bạc (tiếng).
  silver hair — tóc bạc
  to have a silver tone — có giọng trong
 4. Hùng hồn, hùng biện.
  to have a silver tongue — có tài hùng biện

Thành ngữSửa đổi

 • every cloud has a silver lining: Trong sự rủi vẫn có điều may.
 • the silver streak: Xem Streak.

Ngoại động từSửa đổi

silver ngoại động từ /ˈsɪɫ.vɜː/

 1. Mạ bạc; bịt bạc.
 2. Tráng thuỷ (vào gương).
 3. Làm cho (tóc... ) bạc; nhuốm bác.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

silver nội động từ /ˈsɪɫ.vɜː/

 1. Óng ánh như bạc (trăng, ánh sáng).
 2. Bạc đi (tóc).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi